Log Masuk

Log Masuk jika anda telah mendaftar akaun di Portal Permohonan Pembiayaan LPPSA.
PORTAL SEMAKAN, PERMOHONAN TUNTUTAN LEBIHAN BAYARAN BALIK PEMBIAYAAN DAN PEMULANGAN DOKUMEN HAKMILIK BAGI PEMBIAYAAN SELESAI
No Perkhidmatan Kemudahan
1 Semakan Status Pinjaman Yang Telah Selesai
  1. Status Lebihan Bayaran (Sekiranya Ada)
  2. Status Dokumen Hakmilik (Sekiranya Ada)
2 Permohonan Atas Talian
  1. Permohonan Tuntutan Lebihan Bayaran
  2. Permohonan Pemulangan Dokumen Hakmilik
3 Semakan Status Permohonan
  1. Semakan status terkini bagi permohonan
  2. Tuntutan lebihan bayaran atau pemulangan dokumen hakmilik
  3. Cetakan slip maklumat kelulusan pembayaran balik lebihan bayaran
  4. Semakan dan rujukan nombor penjejakan (tracking number) bagi dokumen hakmilik yang telah dipos